Hlavicka VODASOFT

Často kladené otázky


Umí docházkový systém vkládat automaticky přestávky?
V aplikace lze nastavit u každého zaměstnance individuálně vkládání např. přestávky na oběd. Lze nastavit vkládání v pevně definovaný čas, nebo po odpracování definované doby. Přestávky lze vkládat na základě globálního nastavení programu zcela automoaticky nebo pomocí funkce kontextového menu.
Umí docházkový systém počítat noční směny?
Ano, aplikace automaticky rozpozná zdali se jedná o noční směnu a události po půlnoci označí jako událost noční směny a odpracovaný čas započítá do dne, ve kterém zaměstnanec započal pracovat.
Umí docházkový systém zaokrouhlovat časy příchodů a odchodů?
Ano, aplikace automaticky rozpozná zdali se jedná o noční směnu a události po půlnoci označí jako událost noční směny a odpracovaný čas započítá do předchozího dne.